Limfedema

El limfedema  es produeix quan el sistema limfàtic no és capaç de drenar la limfa i provoca una acumul·lació de líquid en els teixits tous del cos.

 

Existeixen 2 tipos de limfedema:

– Primari. Es congènit o hereditari. Pot provocar un mal desenvolupament dels vaoso limfàtics i
per tant, un sistema limfàtic no operatiu.

 

– Secundari. Té el seu origen sempre en una malatia, lesió o tractament quirúrgic o d’irradiació. El més sovint és desrpés d’intevencions quirúrgiques com en el càncer de mama on s’extirpen part o la totalitat dels ganglis limfàtics axilars.

Quan els ganglis s’extirpen o queden danyats, el líquid s’acumula en els teixits del voltant provocant un edema que amb el temps por arribar a fibrosar.

 

Es tracta d’un transtorn crònic i progressiu per la qual cosa és fonamental la prevenció i tractament precoç per mantenir-lo controlat.

 

A LIMFOCLINIC apostem pel mètode Godoy, mètode intensiu, revolucionari i altament efectiu que ha estat creat pels Drs Godoy & Godoy al Brasil i que compta amb vàries publicacions científiques, llibres i investigacions a nivel internacional; a més , aquests Drs imparteixen cursos d´especialització als fisioterapeutes que es dediquen a l´àrea linfo-venosa per vàries parts del món.

MÈTODE GODOY

Amb aquest mètode, a LIMFOCLINIC som capaços de drenar mitjançant la movilitat de les macromolèculas a nivell microcelular, el líquid extravassat dels teixits que fa que hi hagi aquest engruiximent de l´extremitat afecta.

A més ens ajudem de les màquines Godoy de movilització passiva de l´extremitat i dels embenats de contenció/compressió.

 

També ens agrada fer un acompanyament del pacient en la seva malaltia el millor possible, no només fent manteniments anuals i visites de control de l´evolució, sinó que donem pautes bàsiques d´alimentació i d´higiene diàries.